Tornar a inscripcions

AGENTS PUNT LILA

Gratuït

Descripció

Els punts liles tenen la funció d’informar, sensibilitzar,
prevenir, detectar i atendre les violències masclistes i
LGBTIfòbiques que es puguin donar en un espai, així en
aquesta formació posarem un marc general sobre què
són les violències masclistes i lgbifòbiques i com aquestes
operen en els espais d’oci nocturn. I donarem eines
pràctiques per poder prevenir i sensiblitzar des dels Punts
Liles, per poder gestionar les agressions que es puguin
donar en aquest espai i per poder detectar i derivar en cas
que sigui necessari.

Data: dissabtes 6 i 20
de maig

Hora: de 10.00h a 13.00h

Preu: Gratuït

Lloc: Cal Badia

Esgotat

Categoria:

Descripció

Els punts liles tenen la funció d’informar, sensibilitzar,
prevenir, detectar i atendre les violències masclistes i
LGBTIfòbiques que es puguin donar en un espai, així en
aquesta formació posarem un marc general sobre què
són les violències masclistes i lgbifòbiques i com aquestes
operen en els espais d’oci nocturn. I donarem eines
pràctiques per poder prevenir i sensiblitzar des dels Punts
Liles, per poder gestionar les agressions que es puguin
donar en aquest espai i per poder detectar i derivar en cas
que sigui necessari.

Data: dissabtes 6 i 20
de maig

Hora: de 10.00h a 13.00h

Preu: Gratuït

Lloc: Cal Badia